Методи лікування і реабілітації

Для лікування і реабілітації аутизму, ЗПР, ДПЦ, анорексії, неврозів та ін. У дітей і дорослих, професор Рахманов застосовує власний метод лікування, як основний, який об’єднує набір психофізичних, психофізіологічних, психологічних та психотерапевтичних методів впливу. Так само активно застосовується голкорефлексотерапія і гіпноз, запатентовані авторські винаходи та інші унікальні доповнення професора Рахманова.

Суть методу лікування і реабілітації професора Рахманова полягає в активації прихованих резервів організму пацієнта і відновленні загальних психічних функцій, імунної системи, психо-моторики, уваги, розбірливості, мовних функцій і розвиток мови, розкриття можливостей слухового аналізатора, поліпшення гостроти слуху, соціальної адаптації та багатьох інших показників.

Ефективність методів лікування і реабілітації професора Рахманова підтверджена і визнана провідними міжнародними організаціями та спільнотами в області психіатрії та охорони здоров’я. З практичної точки зору, ефективність методів підтверджується великою кількістю пацієнтів, які отримали повне одужання, значні або ключові позитивні поліпшення (раніше не бачені) від таких психічних захворювань і синдромів як:

 • Лікування аутизму, розлади аутичного спектру (РАС).
 • Лікування затримки психічного розвитку у дітей (ЗПР, ЗПРР, ЗПМР).
 • Лікування ДЦП. Порушення рухових функцій.
 • Лікування органічних уражень центральної нервової системи.
 • Анорексія, булемия.
 • Заїкання, тики, фобії.
 • Енурез, енкопрез.
 • Неврози у дітей і дорослих.
 • Сенсоневральна глухота. Інші сенсоневральна розлади слуху.
 • Інші унікальні або невизначені психічні розлади. Необхідна особиста консультація з професором Рахманова В. М.

У більшості випадків, всі пацієнти лікуються без застосування медикаментів.
Увага: лікарська терапія використовується тільки як виняток.

Курс лікування і реабілітації у професора Рахманова для кожного пацієнта визначається індивідуально. Один курс лікування розрахований на 20 днів, щоденних сеансів терапії та занять.

Методи лікування і реабілітації професора Рахманова

 • Тілесно-орієнтована психотерапія
 • Тілесно-орієнтована психотерапія в комплексі зі стимуляцією коркових і підкіркових мовних зон.
 • Чутливої ​​первинної мовної зони Верніке, вторинної моторної зони Брока і слухових коркових зон.
 • Тілесно-орієнтована психотерапія в поєднанні з тактильною терапією.
 • Процесуально-орієнтована терапія.
 • Підтримуюча терапія.
 • Методика дозованого обмеження надходження сенсорної інформації з виключенням зорового і слухового аналізатора.
 • Сімейна психотерапія.
 • Поведінкова психотерапія.
 • Інтеграційна психотерапія.
 • Голкорефлексотерапія.
 • Аутогенне тренування.
 • Ассертівний тренінг.
 • Соціотерапія.
 • Сімейна консультація.
 • Школа для батьків.
 • Арттерапія.
 • Відеотерапія і відеоспостереження.
 • Бібліотерапія.
 • Музикотерапія.

Психофізична і психофізіологічна методика

Основний метод лікування є власною розробкою професора Рахманова і об’єднує комплекс методів під однією назвою «Психофізична та психофізіологічна методика».

Один курс терапії складається з 4 етапів

Після проходження I етапу (на наступних етапах) лікування стає більш комплексним і дещо ускладнюється.
На наступних етапах проводиться дозоване виняток сенсорних аналізаторів, метод запатентований автором.
На III етапі індивідуально застосовується необхідна медикаментозна терапія, за погодженням і бажанням хворих і рідних.
На IV етапі – дозоване виключення обох сенсорних аналізаторів і т.п.
Також проводиться стимуляція домінантних півкуль головного мозку.

Арттерапія

Арттерапія (від грецького слова arte – доблесть, чеснота).
У цей комплекс входять спеціальні психологічні та психотерапевтичні методи, які дозволяють впливати на моральну (духовну) життя людини.
Арттерапія дозволяє подолати такі якості, як сором’язливість, нерішучість, страх, боязнь перед незнайомими, і проводиться в два етапи.

Перший – самостійний вибір хворими тим і матеріалів для реалізації задуму. При необхідності психолог або психотерапевт підтримує творчі ініціативи, а також можуть залучатися до допомоги вже реабілітовані в тій чи іншій мірі хворі.

Другий – пацієнтам надається можливість для самостійного виготовлення виробів, малюнків, фігур і т.д. В кінці заняття обговорюються якості, які були активізовані в ході творчого процесу – психологічна і рухова активність, манера поведінки і інші.

Відеотерапія і відеоспостереження, або погляд на себе з боку

Проводиться з перших днів контакту хворого з лікарем. В процесі реабілітаційних заходів хворі спостерігають зміни в своєму стані, що спонукає їх виглядати ще краще, усувають свої психічні та фізичні вади і т.п. У міру накопичення позитивних зрушень вони можуть оцінити успіхи в комплексі, і побачити динаміку одужання.

Музикотерапія

Як і інші способи гармонійного впливу, дозволяє активізувати психофізичні можливості організму пацієнта, поліпшити його соціальну адаптацію і т.д. Як правило, використовується в комплексі з іншими методами.

Інтеграційна психотерапія

Ми переконалися зі своєї лікувальної практики, що в програмах з реабілітації такої складної категорії пацієнтів, як хворі з обмеженими можливостями, просто не бути стереотипних підходів. Тим більше, що подібна реабілітація зазвичай в своє коло захоплює рідних пацієнта, як середовище переважного проживання. В ході творчої роботи нами була знайдена концепція інтеграційного підходу для медико- і психосоціальної реабілітації, де об’єднані в один вузол кращі методи і засоби психотерапії, психології та педагогіки.
Пацієнти з обмеженими можливостями, наприклад, з вадами слуху, знаходяться в процесі лікування разом з особами, що володіють нормальними слуховими функціями, але у яких є невротичні і соматоформні розлади.
Після лікування пацієнтові потрібне постійне спілкування з нормально чують людьми, тобто більш повноцінна, ніж раніше, соціальна макро- і мікросередовище. Людина, яка одужує, можна сказати, розправляє крила, і тому йому потрібна не ізоляція, а простір.

Сімейна психотерапія

У наших попередніх дослідженнях було виявлено, що після хвороби дитини у 84% матерів і 18% батьків з’являються різні емоційно-афективні психотичні і непсихотические розлади. Якщо не вжити заходів щодо їх усунення, то в подальшому виникає реальна можливість більш грубого характеру психотичних, психосоматичних захворювань. Ці розлади мають і соціальне значення, а саме: в 5,2% таких сімей відбувається розпад шлюбу, в 11,0% – спостерігається зловживання алкоголем, в 9,8% має місце відмова від раніше запланованого на другу дитину і т.д.
Ігнорування такого роду розладів в процесі реабілітації хворого може звести нанівець ефективність усіх інших методів. Щоб уникнути цього, нами розроблений комплекс Соціотерапевтичні, психотерапевтичних реабілітаційних заходів, спрямованих одночасно на надання допомоги самим батькам та іншим членам сім’ї хворого.

Соціотерапія

Метою соціотерапевтичних заходів є поліпшення соціальних взаємин, пробудження і зміцнення інтересу до здорової трудової діяльності, а також виключення комплексу неповноцінності. З цією метою використовується сукупність психотерапевтичних заходів в поєднанні з лікувально-педагогічним впливом.

При такому інтегрованому підході одні лікувальні заходи доповнюють інші. Наша система несе можливість спілкування, зустрічей в неформальних групах. Наприклад, ми проводимо традиційні зустрічі вже проліковано і нових пацієнтів. До таких лікувально-педагогічним заходам залучаються педагоги, керівники трудових колективів, соціальні працівники, а також активними і безпосередніми учасниками є родичі хворих, їх близькі.

Елементи соціотерапевтичних заходів використовуються в процесі реабілітації: з першого дня прибуття пацієнта – до закінчення лікування. Велика увага приділяється їм і на повторних етапах. Ще одна необхідна умова: після виписки ми підтримуємо зв’язок з хворими, координуємо (вже поза стінами лікувального закладу) подальші психотерапевтичні заходи, в яких головним інструментом впливу на пацієнта залишається якраз соціотерапія.

Сімейна конультація є одним з головних етапів сімейної психотерапії, метою якої є ознайомлення з сімейними взаємовідносинами, проблемами членів або члена сім’ї та взаємозв’язок хвороби дитини з цими проблемами. При цьому аналізуються ситуації, аспекти рольового взаємини-взаємодії в сім’ї для пошуку елементів лікувальної дії, іншими словами ресурсу, для подальшого проведення лікувально-реабілітаційних заходів.

Школа для батьків

Школа для батьків необхідна для організації лікувально-реабілітаційних заходів хворим дітям, навчання елементам психологічної допомоги батьків з метою досягнення максимального позитивного результату.

Аутогенне тренування

Аутогенне тренування є одним з етапів видужуючих хворих, в т.ч.
сімейної психотерапії для батьків. При цьому навчаються тренуванню м’язової релаксації, самонавіюванню, самовихованню, аутодактіці і інше.

Бібліотерапія

Методика дозволяє розширити процес лікування з медичного плацдарму до більш широкого, соціального, щоб інтегрувати пацієнта в повноцінний життєвий простір.

В даному випадку вирішуються наступні завдання:

 • Навчання дітей з обмеженими можливостями самостійного мислення і розвиток в них здатності знаходити вихід в різних життєвих ситуаціях.
 • Стимулювання фізичної і мовної активності, здатність пересуватися, правильно говорити, спілкуватися і інші.
 • Виховання активного ставлення до процесу реабілітації та лікування конкретних вад слуху, мови і інших фізичних порушень.
 • Адаптація до нової, позитивної формули життя – усунення думки про власну неповноцінність, стимуляцію позитивних емоцій і інші.
 • Робота на позитив з батьками – зміна стереотипів, адаптація до більш здорового способу життя дитини і сім’ї.

Ассертівний тренінг

Ассертівний тренінг проводиться на наступних етапах аутогенного тренування з метою вироблення впевненості в собі, впевненої поведінки. При цьому ассертівний тренінг допомагає хворому у висуванні та попередженні власної фантазії та ідеї потреби, домагання, почуттів і емоцій, інтересів в ставленні до себе і оточуючих.

Поведінкова психотерапія

Поведінкова психотерапія включає в себе невербально- і вербально-когнітивні, мотиваційно-афективні, емоційно-суб’єктивні, невербально-наслідувальні маніпуляції, метою яких є поліпшення соціального пристосування і комунікації в мікро- і макросреде і має такі особливості:

 • Постановка мети – психотерапія. На основі клінічних та експериментально психологічних досліджень визначає, які навички чи поведінкові розлади слід коригувати в процесі роботи.
 • Оцінка проблеми – які негативні звички слід прибрати.
 • Вивчення мотивації в грі або індивідуальних позитивних відгуків.
 • Взаємовідносини і допомога хворому в реалізації своїх здібностей.

Тілесно-орієнтована психотерапія

Тілесно-орієнтована психотерапія в системі реабілітації дітей є одним з методів психотерапії, спрямованим на усвідомлення хворою дитиною позитивних і «негативних» тілесних відчуттів, які створюються штучно самим медперсоналом – лікарем, реабілітологом.

Тілесно-орієнтована психотерапія в комплексі зі стимуляцією коркових і підкіркових мовних зон, чутливої ​​первинної мовної зони Верніке, вторинної моторної зони Брока і слухових коркових зон. В процесі психотерапевтичних заходів одночасно проводяться стимуляції мовних зон, зона Верніке і зона Брока, і слухових коркових зон, домінуючої півкулі мозку.

Тілесно-орієнтована психотерапія в поєднанні з тактильною терапією, іншими словами стимуляцією біологічно активних точок або зон, це один із способів стимуляції комунікативних сфер у дітей.
З цією метою щодня проводиться штучна стимуляція біологічно активних точок або зон дитини до появи позитивних емоцій на обличчі.

Підтримуюча терапія

Лікування в даному випадку направлено на зняття невротичних і соматоформних розладів, поліпшення соціального існування. Протягом 2-3 місяців після лікування хворі перебувають під нашим активним наглядом. Зокрема, з ними проводяться такі підтримуючі психолого-психотерапевтичні заходи як переговори по телефону, листування та спілкування в мережі Інтернет. У разі необхідності хворому може призначатися короткий курс лікування в стаціонарі.

Один курс медичної та психосоціальної реабілітації складається з 3-4 етапів. Починаючи з першого етапу хворі адаптуються для проведення наступного етапу терапії.

I етап – це адаптація і усунення невротичних і соматоформних розладів і поліпшення взаємин в мікро- і макросреде. Після чого хворі виписуються під спостереження фахівців, з подальшими підтримучими терапіями.

Після адаптації до досягнутих результатів, через 3-4 місяці проводиться II етап терапії. При цьому основний акцент робиться на закріпленні результатів I етапу в проміжку між I і II етапами і підключається більш інтенсивний вплив на сенсорні подразники і центри мови в лівій півкулі (Брокка і Верніке) шляхом стимуляції цих центрів знову.

Після перерви 3-4 місяці проводиться наступний III етап терапії. На цьому етапі, поряд зі звичною терапією I і II етапів підключається індивідуальне, за бажанням і за згодою батьків дітей і дорослих хворих, застосування необхідної медикаментозної терапії. Після завершення, з перервою 3-4 місяці, приступаємо до IV етапу терапії, який полягає в штучному дозуванні надходження сенсорних подразників, зокрема зорових і слухових.

Після завершення одного курсу терапії ці хворі перебувають під нашим наглядом і подальше проведення реабілітаційних заходів узгоджують з результатами I курсу терапії, бажанням і можливостями членів сім’ї хворого.

У дітей, які страждають аутизмом і аутичного спектру розладами, розладами затримки психічного розвитку (ЗПР, ЗПМР, ЗПРР), дитячим церебральним паралічем (ДЦП) та іншими важкими психічними захворюваннями, після проведення лікування у професора Рахманова, настає поліпшення когнітивних процесів, загального психічного розвитку, психомовного розвитку , психомоторного розвитку та багато інших позитивних поліпшеннь і змін. В ході лікування нормалізуються параметри соціального існування, поліпшується робота ендокринної та імунної систем, тому діти менше хворіють.

Гармонізація психічного життя призводить до зникнення дискомфорту в спілкуванні з людьми і зовнішнім середовищем, з’являється інтерес до життя, творчості та мистецтва.

Відгуки про лікування
мама Катя, син Рома та дочка Лілія, Волинь, Україна
Ставили діагноз ЗМР, риси РАС, гіперактивність. Він не розумів зверненої мови, не дивився в очі, не було вказівного жесту, не відгукувався на ім’я, нічний енурез, не тримав олівця в руці, не помічав дітей, сам по собі у своєму світі. На лікування вперше потрапили у 3,10 років. З Ромою ми пройшли...
Читати повний відгук
Алена, син Марк, 4 роки, Україна
Добрий день всім! Мене звуть Олена, син Марк, 4.10 року, діагноз – аутизм. У червні закінчили 1й етап лікування. З найперших днів ми помітили дуже великий прогрес у сина, з 3го дня лікування пройшов нічний енурез. Для нас це одне з найважливіших поліпшень. Відразу почав їсти нові продукти, на які...
Читати повний відгук
мама Іллі
Я Світлана Петрова – мама Іллі. Напишу про наші результати. Іллі з 3 років ставили діагноз ЗПМР, неврологи запевняли мене, що ніякого аутизму немає, мовляв, попийте ліки, проколіть укольчики, і все налагодиться. Оскільки я також вважала, що аутизму немає, але десь збій у системі, я супротивник усякої хімії, то ми...
Читати повний відгук
Читати схожі відгуки