Часы приема
ул. Бехтерева, 1:
Будние дни 8:00-11:00
ул. Столетова, 17-А:
Будние дни 12:00-18:00
Суббота 12:00-14:00